Super User

środa, 22 sierpień 2012 14:51

Bractwo szkaplerza świętego

W roku 2010 zostało zawiązane Bractwo Szkaplerza Świętego. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą 3. środę miesiąca i rozpoczynają się godzinną adoracją Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Do zadań Bractwa należy także troska o media religijne, takie jak: TV TRWAM oraz Radio MARYJA.

środa, 22 sierpień 2012 14:51

Poradnia rodzinna

Dnia 3 marca 2002 roku w parafii Komorów została otwarta Poradnia Życia Rodzinnego. Poradnia powstała dzięki staraniom ks. Proboszcza Andrzeja Caga. Otwarcia dokonał ks. Czesław Murawski, a nową doradczynią została p. Jolanta Stolarz z Komorowa.

Od 2003 roku Poradnia ma stałe godziny urzędowania w pierwsze poniedziałki miesiąca od 1600-1900.

środa, 22 sierpień 2012 14:50

Rada kultury

Celem istnienia tej grupy jest koordynacja pracami związanymi z wydarzeniami kulturalnymi parafii oraz wystrojem wnętrza świątyni. Członkami Rady Kultury są: p. Agata Majka-Stec, p. Elżbieta Potoczna, p. Ewa Łeptuch.

środa, 22 sierpień 2012 14:50

Rada parafialna

Komorów, 16.11.2012 r.

 

 

Skład Rady Parafialnej w parafii p.w. NMP Matki Kościoła
w Komorowie

powołanej w dniu 16.11.2012 r.

 

 

 

         Przewodniczący Rady:      Ks. Andrzej Cag

         Zastępca:                              Pan Marian Wilk

         Sekretarz:                             Pani Maria Sudoł

         Członkowie:                        Pani Teresa Jagoda

                                                        Pani Bożena Mazur

                                                        Pan Aleksander Szypuła

                                                        Pan Marian Czerw

                                                        Pan Marek Łeptuch

                                                        Pan Tadeusz Styga

                                                        Pan Mariusz Zięba

                                                        Pani Barbara Kosiorowska

                                                        Pan Bogdan Kopeć

                                                        Pan Aleksander Wrona

                                                        Pan Zbigniew Bomba

                                                        Pan Stanisław Zdyrski

                                                        Pan Tadeusz Łeptuch

                                                        Pan Julian Chmielowiec

                                                        Pan Kazimierz Kosiorowski

                                                        Pan Jan Zięba

                                                        Pani Jolanta Stolarz

                                                        Pani Jolanta Baracz

                                                        Pani Anna Ziółkowska

                                                        Pan Ryszard Łeptuch

                                                        Pan Krzysztof Kwarta

                                                        Pan Piotr Zieliński

                                                        Pani Irena Rębisz

środa, 22 sierpień 2012 14:49

Przyjaciele WSD


Przewodniczącą Koła Przyjaciół WSD jest p. Maria Sudoł. Działalność Koła Przyjaciół to wsparcie modlitewne i materialne Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Szczególnym przejawem aktywności Koła Przyjaciół WSD działającego w Komorowie jest organizowanie wyjazdów na Dni Otwartej Furty do Sandomierza i troska o czynne włączenie się grup liturgicznych tej parafii (zwłaszcza orkiestry, scholi) w liturgię sprawowaną w Seminarium.

środa, 22 sierpień 2012 14:48

Stowarzyszenie "Moja Mała Ojczyzna Komorów

W odpowiedzi na głos ks. bpa Edwarda Frankowskiego został powołany komitet założycielski, który od 2005 r. przyjął nazwę Moja Mała Ojczyzna Komorów. Członkowie kierujący stowarzyszeniem to Ryszard Łeptuch, Leszek Rębisz, Artur Sudoł. Zadania, jakie stoją przed Stowarzyszeniem Moja Mała Ojczyzna Komorów to:

  • Wejście w unijny program odnowy wsi,
  • Rozwój miejscowości pod względem materialnym, kulturalnym i duchowym.
Działalność Stowarzyszenia Moja Mała Ojczyzna Komorów
środa, 22 sierpień 2012 14:47

Caritas

Wraz z powstaniem parafii zawiązał się Parafialny Zespół Caritas. Celem działalności tej grupy jest:

 

  • Przygotowywanie paczek dla dzieci z najuboższych rodzin parafii Komorów z okazji św. Mikołaja.
  • Prowadzenie sprzedaży paramentów liturgicznych w sklepiku przy kościele, z czego dochód przeznaczany jest w całości na dofinansowanie akcji charytatywnych parafii.
  • Rozdzielanie paczek żywnościowych rodzinom parafii z Banku Żywności.
  • Troska o chorych i ubogich w parafii.
środa, 22 sierpień 2012 14:46

Wspólnota Ruchu Światło-Życie

Podczas wakacji 2000 roku dzieci parafii Komorów po raz pierwszy wyjechały na parafialną Oazę do Piwnicznej. Na takie bowiem wyjazdy wyruszają w większości dzieci przynależące do Oazy Parafialnej, angażujące się czynnie w życie liturgiczne parafii. Są to wyjazdy dofinansowywane przez Ks. Proboszcza i Urząd Gminy Majdan Królewski. Wspólnota Ruchu światło-Życie działająca przy parafii uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych (piątki) oraz troszczy się o przygotowanie programów artystycznych upamiętniających ważne wydarzenia parafii.

środa, 22 sierpień 2012 14:46

Orkiestra parafialna

Dnia 12 grudnia 1999 roku przy parafii powstaje Koło Muzyczne. Dla członków orkiestry zostały wyremontowane instrumenty muzyczne. Od 2003 roku spotkania orkiestry odbywały się systematycznie we środy od godz. 1600. Dyrygentem orkiestry jest p. Kazimierz Kosiorowski, natomiast członkami parafianie z Komorowa, dorośli oraz młodzież. Orkiestra uświetnia uroczystości parafialne oraz reprezentuje Komorów w uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym, diecezjalnym.

środa, 22 sierpień 2012 14:43

Koło Muzyczne Pań

Panie przynależące do Zespołu Duszpasterskiego poprzez wykonywanie śpiewów w czasie liturgii upiększają sprawowane nabożeństwa. Grupa ta reprezentuje również Komorów w uroczystościach dożynkowych, patriotycznych i rocznicowych na szczeblu gminnym, powiatowym, diecezjalnym.

Dodatkowe informacje